Sataman portiin kytketty hälytys / Alarm har kopplats till hamnens portar

18.6.2016

Sataman porttiin on kytketty hälytys, joka laukeaa jos iso portti tai käyntiovi jätetään auki.
Hälytyksen sattuessa sulje auki jäänyt portti / käyntiovi

Alarm har kopplats till hamnens portar som börjar alarmera om portarna lämnas öppna.
Vid alarm, stäng den porten som har blivit öppen

Scroll to Top