Vartiointi

Var­tioin­nin tarkoituksena on pitää huolta jäsenten veneistä ja kerhon omai­suu­des­ta. Tietoisuus vartioimisesta ja vartijoiden näkyminen estävät tehokkaasti il­ki­val­taa ja varkauksia.

Vartijan tär­keä­nä tehtävänä on myös tarkkailla veneiden kiinnityksiä ja olla tilanteen niin vaatiessa yhteydessä ve­nei­den omistajiin tai hankkia muuten apuvoimia paikalle. Vartija kutsuu tarvittaessa paikalle po­lii­sin ja/tai ambulanssin.

Vartiointi koskee kaikkia venepaikan kyseiselle kaudelle saaneita, lukuun ottamatta luottamus- tai toimihenkilöitä.

Vartijan tehtävistä ja toimintaohjeista tarkemmin ks. vartiointisäännöt, jotka löytyvät jäsenille osion alta.