SVBK jäsenkysely 2021

Kerhomme teki jäsenille kyselyn alkuvuodesta 2021. Kyselyyn vastasi 112 jäsentä. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, jokainen vastaus auttaa rakentamaan vieläkin parempaa kerhoa!

Kyselyssä ilmeni, että jäsenistömme on pääsääntöisesti todella tyytyväisiä kerhon toimintaan ja satamamme palveluihin. Erityisesti sataman siisteyttä ja jäsenistön yhteisöllisyyttä kiiteltiin. Kerhon yhteisien tilaisuuksien parhaana antina pidettiin muiden jäsenten tapaamista sekä kuulumisten vaihtoa.

Retkisatamahankkeita, Lill-Krokania ja Vormötä pidetään hyvinä kehityskohteina, osa jäsenistä olikin jo ehtinyt vierailla Lill-Krokanissa.

Jäsenet toivat kyselyssä myös hyvin kehitysehdotuksia. Useimmin mainittuna oli, että nostoissa ja laskuissa tulisi olla iso nosturi useammin. Tähän onkin jo keväällä 2021 tehty muutos ja jokaisessa laskussa on nyt iso nosturi. Kehitysehdotuksia tuli myös muun muassa sataman ja vartioinnin kehittämiseen. Hallitus käsittelee kehitysehdotuksia tarkemmin kokouksissa.

Tutustu kaikkiin vastauksiin täällä:

SVBK_kysely2021_vuosikokous.

Scroll to Top